Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146
logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Istorija

Mokyklos istorija

Visagino „Gerosios vilties“ vidurinė mokykla įkurta 1982 metais.  Tai viena didžiausių bendrojo lavinimo mokyklų Visagine.
Pirmasis mokyklos vadovas – Georgijus Mackevičius. Nuo 1990 m. mokyklai vadovavo Olga Lachotskaja, nuo 2003 m. – Ana Staniukėnienė, nuo 2005 m. – Alikas Milko.
Dabar mokyklai vadovauja Jolanta Bartkūnienė.
Mokykla per visą gyvavimo laiką garsėjo ir tebegarsėja gabiais mokiniais, novatoriškai dirbančiais mokytojais, aktyviu dalyvavimu respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
Nuo 1987 metų mokykloje veikė pedagogų klubas „Dialogas“– kūrybinė mokytojų laboratorija. Nors laikui bėgant klubo veikla nutraukta, tačiau jo tradicijos gyvos – mokytojai kuria, dalyvauja konkurse „Virtuali kelionė klasėje“, rengia tarptautines konferencijas mokykloje ir dalijasi savo patirtimi.
1986 metais  įkurtas mokyklos Švietimo muziejus. Jame yra sukaupta įdomių eksponatų, kurie primena, kokia buvo mokykla praėjusiame šimtmetyje. Muziejuje ypatinga vieta skiriama „Gerosios vilties“ mokyklos įkūrimo istorijai, kuri surašyta metraštyje.
Naujas mokyklos istorijos puslapis – tai pagilinto matematikos, fizikos, informatikos mokymo klasių sudarymas. 1991 metais tokioms klasėms buvo suteiktas gimnazinių klasių statusas.
Mokykloje veikia teatro studija, kuriai jau daugelį metų vadovauja Tamara Unuček. Vienas iš buvusių mokyklinio teatro aktorių – V. Pankovas šiandien dirba Maskvos A Kaliagino teatre.
Mokykla į tradicines šventes – Užgavėnes, Šimtadienį, Abiturientų susitikimų vakarą ir kitas – pritraukia mokyklos bendruomenę ir miesto svečius.
Kol mokykla gyva, tol jos ir istorija gyva, čia ir dabar kuriama tų, kurie savo proto ir kūno energiją atiduoda jos labui.