Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

Apie mokyklą

Mokyklos vizija

Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija- tai mokykla, kurioje prasideda kiekvieno vaiko sėkminga ateitis.

Mokyklos misija

Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija atliepia bendruomenės poreikius, ugdo kūrybiškai ir kritiškai mąstančią asmenybę ir puoselėja kiekvieno mokinio saviugdą daugiakultūrėje visuomenėje

Mokyklos vertybės ir filosofija

Kiekvienas vaikas yra kam nors gabus, svarbu jam padėti atsiskleisti, pagal galimybes patirti mokymosi sėkmę, atrasti savo poreikius atitinkančią veiklą. Mokyklos veikla grindžiama lygių galimybių principu bei visų bendruomenės narių bendravimu, skatinama būti atsakingiems už mokymosi pasiekimus ir elgesį.

Mokyklos prioritetai

Inovatyvių mokymosi metodų, paremtų aktyviu mokinių mokymusi naudojimas; Įtraukusis ugdymas: individualių mokymosi poreikių atliepimas. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių, iš užsienio atvykusių mokinių, taip pat talentingų mokinių ugdymas ir jų potencialo stiprinimas; STEAM veiklų plėtojimas