Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

Projektai

 • ES projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Visagino ,,Gerosios vilties“  progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu progimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais, įkurta pradinių klasių gamtamokslinis kabinetas. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 Eur.

Taip pat yra sukurti biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai, kurie patalpinti svetainėje: http://www.vedlys.smm.lt

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins progimnazijos veiklos efektyvumą.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, „Lietuvos Junior Achievement“ projektai finansiniam raštingumui stiprinti ,,Aš pats“ ir ,,Mano bendruomenė“  – Loreta Dronišinec, Liudmila Bbauškina
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,,ETNO mozaika“– Loreta Dronišinec, Yulia Kchrustaleva. Liudmila Babuškina.
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,, Rytų Lietuvos krašto buities ir mitologijos paveldo paieškos“– Miglė Bulovienė, Rasa Andriulaitienė
 • Erasmus + For the Love of Nature: Explore and Discover Europe through Nature- Miglė Bulovienė,Julia Kchrustaleva
 • MTC ,,Renkuosi mokytis” programa-Jolanta Batrkūnienė, Miglė Bulovienė, Jolanta Paukštytė-Glaskienė, Ana Kunčevskaja, Violeta Mateikienė, Jūratė Čičinskienė
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, „Lietuvos Junior Achievement“ pilotinis projektas finansiniam raštingumui stiprinti ,,Mano bendruomenė“ – Loreta Dronišinec, Irina Bobovič, Marina Popova, Danuta Oksiuta, Nadežda Grigorjeva.
 • Ugdymo plėtotės centro projektas ,,STEAM tinklo mokykla”– Miglė Bulovienė
 • Tarptautinis COMENIUS projektas “The Feel – God Band” – T. Borodačiuk
 • Tarptautinis COMENIUS projektas “Europe Is A Home We Live In” – T. Borodačiuk
 • Respublikinio konkurso ,,Bukime kartu” projektas ,,Tarp žemes ir dangaus” – M. Bulovienė
 • Respublikinio konkurso ,,Bukime kartu” projektas ,,Ištiesk draugystei ranką” – L. Dronišinec
 • Projektas ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms” – M. Bulovienė, R. Andriulaitienė
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,,Atverk širdelę šventei“ – Loreta Dronišinec
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,,Kai širdis sujungia draugystė“ – Miglė Bulovienė
 • Ugdymo plėtotės centro projekto ,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ projektas ,,Informatika pradiniame ugdyme“ – Loreta Dronišinec
 • Ugdymo plėtotės centro projektas- mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas stiprinimas” – Miglė Bulovienė
 • Tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“ – Svetlana Bolya, Danuta Oksiuta, Tatjana Pulenko
 • Tarptautinė prevencinė programa ,,Obuolio draugai“ – Liudmila Taraševskaja, Liudmila Korotajeva, Irina Bobovič, Marina Popova, Liudmila Babuškina
 • Tarptautinė prevencinė programa ,,Įveikime kartu“ – Natalija Rekiš, Yulia Khrustaleva, Nadežda Grigorjeva
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,, Iš močiutės skrynios“ – Loreta Dronišinec
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,,Atverk gerumui širdį“ – Miglė Bulovienė
 • Kompiuteriukų paramos fondo ,,Kompiuteriukai vaikams“ projektas ,,Kompiuteriukų ralis“ – Natalya Kosiak, Alevtina Minasian
 • Britų tarybos ir Meno avilio  bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru  projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ – Daiva Cicėnienė, Marija Kirkienė