Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

Socialinio pedagogo veikla

Socialinio pedagogo veikla

1. Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas.
3. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
4. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
5. Kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
6. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
7. Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
8. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasių vadovas neturi tam galimybių.
9. Dirba Vaiko gerovės komisijoje, socialinės pedagoginės pagalbos grupėje.

Socialinė pedagogė Nijolė Šuranovienė           nijole.suranoviene@vgvp.lt


Konsultacijų laikas:

Pirmadienis – Penktadienis:   8.00–15.30
Pietų pertrauka:       12.00–12.30