Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

Psichologo veikla

Psichologo informacija

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologinės pagalbos teikimas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant.

Pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:
 1. Konsultavimas: psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas; mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais;
 2. Įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 3. Individualių rekomendacijų rengimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 4. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijoje;
 5. Dalyvavimas mokyklos bendrųjų dalykų metodinėje grupėje.
Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:
 1. mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 2. prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 3. siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 4. prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.
Gerbiami tėveliai (globėjai),

kviečiame Jus bendradarbiauti sprendžiant Jūsų vaikui iškylančias psichologines problemas, nes gana dažnai vien tik mokyklos pedagogų ir specialistų pastangų jas sprendžiant nepakanka. Tam reikia ir Jūsų pagalbos – juk Jūs geriausiai pažįstate savo vaiką ir esate svarbiausi jam žmonės. Be to, konsultuoti Jūsų vaiką galima tik gavus raštišką Jūsų sutikimą.

Mielas mokiny,

Būna gyvenime situacijų, kuomet labai sunku, o tu lieki vienas ir nėra šalia žmogaus, kuris galėtų tave išklausyti, pabūti su tavimi… Jeigu turi telefoną, gali paskambinti psichologinės pagalbos telefonu tarnyboms. Skambučiai yra nemokami, o ten dirba tikrai nuoširdūs žmonės, kurie visada pasiruošę išklausyti tave….

Taigi šios tarnybos yra:

„Vaikų linija“ tel. 116-111 (dirba kasdien nuo 11 iki 21 val.). Interneto puslapis:http://www.vaikulinija.lt

„Linija doverija“(pagalba teikiama rusų kalba) tel. 8 800 77277 (dirba darbo dienomis nuo 16 iki 20 val.).

„Jaunimo linija“ tel. 8-800-28888 (dirba visą parą). Interneto puslapis:http://www.jaunimolinija.lt/

Svarbu:

 • Mokyklos psichologas ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems.
 • Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite, ar ji priimtina.

Psichologė Marija Romancova          marija.romancova@vgvp.lt

Konsultacijų  laikas:

Pirmadienis–penktadienis: 8.00–16.45
Pietus: 12.00–12.30