Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupės pavadinimas Darbo grupės nariai Įsakymo Nr.
INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

 

Miglė Bulovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.

Nariai:

Loreta Dronišinec – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Liudmila Rubanovič – budėtoja;

Tatjana Pivovar – raštinės administratorė;

Ana Kosevič – buhalterė.

Į p a r e i g o j u  inventorizacijos komisiją atlikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto metinę inventorizaciją pas materialiai atsakingus asmenis:

Valdą Luneckienę, valgyklos vedėją;

Vladą Skrytę, padalinio (ūkio) vadovę;

Valentiną Šikšnian, bibliotekininkę.

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. V-93

 

2023 METŲ VEIKLOS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

 

Jolanta Bartkūnienė – darbo grupės koordinatorė, direktorė;

Miglė Bulovienė – darbo grupės narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Loreta Dronišinec – darbo grupės narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vlada Skrytė – darbo grupės narė, padalinio (ūkio) vadovė;

Aleksandra Krugliakova – darbo grupės narė,vyr. buhalterė;

Ekaterina Chigir – darbo grupės narė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Tatjana Michailiuta – darbo grupės narė, menų, dorinio, fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Ana Gluščenko – darbo grupės narė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Oksana Mongialo – darbo grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, LŠDPS Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos skyriaus pirmininkė;

Valentina Kločko – darbo grupės narė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, LŠMPS Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos skyriaus pirmininkė;

Nataliya Kosiak – darbo grupės narė, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Neringa Žilinskienė – darbo grupės narė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Olga Melnik – darbo grupės narė, rusų kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Ela Krasikova – darbo grupės narė, specialioji pedagogė;

Marija Romancova – darbo grupės narė, psichologė;

Svetlana Klepalova – darbo grupės narė, logopedė;

Nijolė Šuranovienė – darbo grupės narė, soc. pedagogė.

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. V-78

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Loreta Dronišinec – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ela Krasikova – komisijos pavaduotoja, specialioji pedagogė;

Jolanta Bartkūnienė – komisijos narė, direktorė;

Miglė Bulovienė – komisijos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Marija Romancova – komisijos narė, psichologė;

Nijolė Šuranovienė – komisijos narė, socialinė pedagogė;

Svetlana Klepalova – komisijos narė, logopedė,

Olga Podolskienė – komisijos narė, visuomenės sveikatos specialistė;

Liudmila Babuškina – komisijos narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Rasa Andriulaitienė – komisijos narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Svetlana Pankova – komisijos narė, gimtosios kalbos mokytoja ekspertė

2022 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-65

 

UGDYMO ŠEIMOJE DARBO GRUPĖ

 

Loreta Dronišinec – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nijolė Šuranovienė – komisijos narė, socialinė pedagogė;

Marija Romancova – komisijos narė, psichologė;

Svetlana Klepalova – komisijos narė, logopedė;

Ela Krasikova – komisijos narė, spec. pedagogė;

Jelena Malyševa – komisijos narė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos psichologė.

2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-57

 

DARBO GRUPĖ PROGIMNAZIJOS

JUBILIEJUI ORGANIZUOTI

Svetlana Bolya darbo grupės narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Svetlana Veikšrienė, darbo grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja;

Ela Krasikova, darbo grupės narė, spec. pedagogė;

Liudmila Taraševskaja, darbo grupės narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Liudmila Korotaeva, darbo grupės narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Marina Popova, darbo grupės narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Svetlana Klepalova, darbo grupės narė, logopedė;

Tatjana Kopylova, darbo grupės narė, technologijų mokytoja metodininkė.

2022 m. birželio 6 d. Nr. V-52

 

MAŽOS VERTĖS IR SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ VYKDYMO  IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

 

Vlada Skrytė – komisijos pirmininkė, padalinio (ūkio) vadovė;

Komisijos nariai:

Loreta Dronišinec, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Miglė Bulovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Aleksandra Krugliakova, vyr. buhalterė;

Valentina Šikšnian, archyvarė;

Justina Lavruvjanec, raštinės vedėja.

2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-99