Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijoje“ jau pradinėse klasėse ugdomas mokinių finansinis raštingumas

Finansinio raštingumo ugdymas yra labai svarbus kiekvienam, nes nuo jo priklauso mūsų finansinės gerovės užtikrinimas.

Jau nuo 2019 metų Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos ir mokiniai dalyvauja Lietuvos ,,Junior Achievement“ (toliau – LJA) inicijuotame finansinio raštingumo projekte, kuris buvo vykdomas iš viso 10-yje šalies mokyklų.

Finansinio raštingumo ugdymas progimnazijoje prasidėjo nuo finansinio raštingumo projekto programos ,,Mano bendruomenė“ įgyvendinimo. Programos ,,Mano bendruomenė“ įgyvendinimo metu mokiniai mokėsi pilietiškumo ir mokesčių mokėjimo, finansinio raštingumo pagrindų, susipažino su sprendimų priėmimo bendruomenėje svarba, darbu įmonėse ir valstybės institucijose, atsakingu mokesčių mokėjimu. LJA sertifikuoti mokytojai įgavo galimybę mokyti finansinio raštingumo pagal patvirtintą programą, naudotis metodine medžiaga, įvairiomis vizualinėmis priemonėmis. Šią programą baigė Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos Liudmila Babuškina ir Marina Popova bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Dronišinec.

Nuo 2021 m. mokykla prisijungė prie finansinio raštingumo programos 1 klasėms ,,Aš pats“. Programos įgyvendinimo metu mokiniai per praktinio veikimo veiklas susipažįsta su baziniais asmeninių finansų ir ekonomikos principais. Praktiniam programos veiklų įgyvendinimui parengtos išsamios ir patrauklios metodinės priemonės.

Projekto metu pradėtos veiklos sėkmingai įgyvendinamos ir toliau. Mokytojai finansinio raštingumo temas integruoja į matematikos, pasaulio pažinimo pamokas, klasės valandėles, taip moksleiviai supažindinami su verslo, ekonomikos ir socialinių mokslų pagrindais, gerinami skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžiai. Progimnazijoje vyksta bendruomenės renginiai, šventės, kur mokiniai, su mokytojų pagalba, gvildena tokias temas kaip darbas ir profesija, gamyba ir naujovės, darbo užmokestis ir mokesčiai, verslas ir sprendimų priėmimas, mažieji moksleiviai susiformuoja bendrą sampratą apie tai, kaip veikia visa bendruomenė aplink juos.

Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija žurnale ,,Reitingai“ išskirta kaip mokykla, kuri labiausiai padeda išsiskleisti mokinių verslumui.

„Viena iš šiuolaikiniame gyvenime itin svarbių kompetencijų – finansinis raštingumas. Deja, tiek ir mokytojai, tiek ir tėvai pastebime, kad jaunoji karta ne visada moka atsakingai elgtis su pinigais. Baigus mokyklą netikėtu iššūkiu tampa gebėjimas savarankiškai tvarkyti asmeninius finansus. Būtent todėl savo mokykloje norime nuosekliai, kokybiškai ir kūrybiškai įgyvendinti finansinio raštingumo ugdymo programą. Tikimės, kad įgytos žinios padės išvengti netinkamų finansinių sprendimų, paskatins ateityje nebijoti kurti savo verslo, padės atrasti sėkmingą karjeros kelią“, – sako Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos direktorė Jolanta Bartkūnienė.

Comments are closed.