Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146
logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Progimnazijos mokiniai dalyvavo vaikų vasaros poilsio stovykloje „Etno mozaika“

Birželio 13-17 dienomis Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokiniai, lydimi mokytojų, dalyvavo vaikų vasaros poilsio stovykloje „Etno mozaika“.

Į Tautinių mažumų departamento prie LRV finansuojamo projekto stovyklą ,,Etno mozaika“ jau trečius metus iš eilės suvažiuoja pradinių klasių mokiniai iš Visagino ,,Gerosios vilties“ bei Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijų ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos.

Stovyklos tikslas – ugdyti asmenybę, besididžiuojančią savo tautine kultūra, suvokiančią save kaip tos kultūros puoselėtoją, skatinti vaikus puoselėti ir išsaugoti, pagilinti jau turimas etninės kultūros žinias, kurios padėtų suvokti bei formuoti savo tautinę tapatybę, o etnokultūrą suvokti kaip reiškinį, kuris apima visos mūsų gyvenimo sritis ir poreikius.

Stovykloje dalyvavę tautinių mažumų vaikai numatytų veiklų metu vieni kitus mokė lietuvių, rusų, lenkų, ukrainiečių liaudies žaidimų, šokių ir dainų. Smagios vakaronės, trankūs šokiai, skambios dainos, linksmi žaidimai ir puiki nuotaika kasdien lydėjo stovyklos dalyvius. Kiekviena mokykla pristatė savo tautos šventes, papročius, tradicijas, apeigas, susijusias su bitininkyste, gamino tradicinius žaisliukus.

Džiugu, jog dalyvaudami projekto veiklose mokiniai įgijo būtinų kompetencijų, patyrė begalę naujų įspūdžių, daugiau sužinojo apie lietuvių, lenkų, ukrainiečių, rusų liaudies papročius, apeigas, kalendorines šventes, jų panašumus bei skirtumus. Vaikai išmoko pajusti gamtos dėsningumą, grožį, įvairovę. Bendraudami su bendraamžiais neformalioje aplinkoje gilino bendravimo lietuvių kalba įgūdžius.

Nepakartojamų įspūdžių kupini stovyklautojai išsiskirstė su dėkingumu stovyklos sumanytojams ir organizatoriams bei viltimi dar kartą susitikti!

Comments are closed.