Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

2021 metais progimnazijoje sėkmingai įgyvendinti du Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuoti projektai

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV), įgyvendindamas Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą, programą, kasmet skelbia konkursą tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti. Praeinančiais 2021 metais Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija Tautinių mažumų departamentui prie LRV sėkmingai teikė paraiškas ir gavo finansavimą dviems kultūros projektams „Etno mozaika“ ir ,,Gimtojo krašto tautosakos lobynas”. Abu projektai grįsti gražiu bendradarbiavimu ir tarpkultūriniu bendravimu ne tik su progimnazijos bendruomene, bet ir su kitomis šalies mokyklomis. Tai tarpmokykliniai projektai, kurie sujungė ugdymo įstaigas kartu ieškoti ir atrasti mažiau žinomus, bet labai gražius šalies kampelius.

Birželio mėnesį Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija organizavo vaikų vasaros poilsio stovyklą „Etno mozaika“. Kartu su mūsų progimnazijos mokiniais stovyklavo ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos bei Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai. Vasarą smagiai leido net 55 projekto dalyviai, visi kartu gyvendami Ievalaukio ekologinėje kaimo turizmo sodyboje, įsikūrusioje Ignalinos rajone. Pagrindinis stovyklos tikslas –ugdyti besiilsinčių vaikų tautinės savigarbos jausmą ir bendrąsias kompetencijas etninės kultūros pagrindu, puoselėti atsakomybę už savo tautą bei jos kultūros išsaugojimą. Projekto metu mokiniai susipažino su lietuvių, lenkų, rusų tautų dainoms, šokiais, tautodaile. Keliavo po Aukštaitijos nacionalinį parką, pažino Ignalinos kraštą, lankėsi muziejuose. Pažintines ekskursijas keitė edukacinės veiklos. Mokiniai lankėsi „Triušiukų slėnyje“, sužinojo daug įdomių faktų apie paukščius, įvairius gyvūnus, grožėjosi gamta, lankėsi Molėtų astronomijos observatorijoje, stebėjo naktinį dangų ir žvaigždes. Smagiai vyko rusų kultūros diena. Vaikai ne tik dainavo ir šoko, bet išmoko pasidaryti lėlę iš skiaučių „motanką“. Laiką leisdami su bendraamžiais, dalyvaudami įvairiose edukacinėse, pažintinėse veiklose, žygyje prie ežero tautinių mažumų mokyklų mokiniai tobulino bendravimo lietuvių kalba įgūdžius.

Kitas sėkmingai įgyvendintas projektas – ,,Gimtojo krašto tautosakos lobynas”, vykdytas kartu su Ukmergės senamiesčio progimnazija ir Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija. Pavasarį visose mokyklose vyko virtuali popietė „Tautosaka – gyvo žodžio kultūra“, kurios metu mokiniai susipažino su projekto tikslais, aptarė veiklas, aiškinosi kalbinio tautos paveldo svarbą. Namuose mokiniai piešė plakatus, kuriuose atskleidė, kaip jie supranta tautosaką. Vėliau virtualiose pamokose pristatė savo darbus, sekė lietuvių, lenkų ir rusų liaudies pasakas. Kitas virtualus užsiėmimas buvo integruotas į muzikos pamokas ,,Aš išdainavau visas daineles“, kur mokiniai dainavo jų mokytojų parinktas lietuvių, rusų, lenkų liaudies dainas, aptarė jų tematiką, ieškojo, kas rusų, lietuvių ir lenkų dainoms yra bendra. Vyko mįslių varžytuvės ,,Menu mįslę keturgyslę“. Rudenį mokyklų komandos aplankė Rumšiškes, Lietuvos liaudies buities muziejų, kur turėjo galimybę pamatyti visų Lietuvos regionų valstiečių bei miestelėnų buitį, darbus, tradicijas. Dalyvaudami ekspedicijoje po Utenos kraštą, mokiniai aplankė A. ir M. Miškinių etnografinę sodybą – muziejų ir susipažino su kultūrininko, pedagogo Motiejaus Miškinio gyvenimu, veikla. Mokinių darbų ir dalyvavimo projekte rezultatas – parengtas ir šiuo metu leidykloje spausdinamas lankstinukas – 2022 metų kalendorius.

Džiugu, jog vykdyti projektai suteikė mokiniams galimybę pažinti Lietuvą patyriminiu būdu: keliaujant, išbandant naujus dalykus, praplečiant tautosakos žinias, ugdant toleranciją šalia gyvenančių tautų gyventojams. Kadangi Tautinių mažumų departamentas prie LRV skatina projektų tęstinumą, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos atstovai yra pateikę naujas tautinių mažumų projektines paraiškas daliniam finansavimui gauti ir tikisi sėkmės.

Comments are closed.