Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

dezute-300x146

1.2% parama

Gerbiami tėveliai, mokytojai, buvę mokiniai ir visi, kurie norėtų paremti mūsų progimnaziją, kviečiame skirti 1,2
proc. paramą Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijai!

Dėkojame visiems, 2020 metais parėmusiems progimnaziją ir skyrusiems 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Jaučiame Jūsų paramą
ir palaikymą!

Jūsų parama padeda mums kurti saugią, šiuolaikišką ir atvirą ugdymo(si)
aplinką ir sėkmingai įgyvendinti išsikeltus ugdymo(si) tikslus.

Jūsų geranoriškumo dėka progimnazijos
sąskaita 2020m. buvo papildyta 956,21 Eur.
Progimnazijos tarybos nutarimu visos gautos lėšos panaudotos Edukacinių robotų „Blue-bot“ komplektų su
įkrovimo stotele ir kilimėliu (2 vnt.)
įsigijimui.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus
Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus
savo pajamų dalį (iki 1,2 proc.) Jūs galite pervesti
pasirinktai įstaigai,
visuomeninei organizacijai ir kt. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų
materialinių išlaidų. Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą
Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2021
metų gegužės 3 d.

Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo
pateikimo būdas – elektroninis (per
naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 • 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
 • 2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;
 • 3V laukelyje – Jūsų vardas;
 • 3P laukelyje – Jūsų
  pavardė;
 • 4 laukelyje – Jūsų
  adresas;
 • 5 laukelyje – rašyti 2020;
 • 6S laukelyje – žymėti varnele;
 • E1 laukelyje – rašyti 2 (gavėjo tipas);
 • E2 laukelyje –
  rašyti 190243095;
 • E4
  laukelyje – rašyti 1,2 arba kitą ne didesnį skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamą
  mokesčių dalį mokyklai;
 • E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki
  kurio skiriate paramą:
 • jei norite pildyti
  tik už 2020 metus, tai E5 laukelio nepildyti;
 • jei
  norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą. E5
  laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant
  skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų.

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, skyrusiems ir
skirsiantiems

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijai gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį!

 

 

 

Gerbiami tėveliai, progimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai, dėkojame visiems parėmusiems progimnaziją 2019 metais paramos lėšomis (iš 2%pajamų mokesčio dalies). Gauta 634,90 Eur, džiaugiamės, galėję šiomis lėšomis 2019 metais įsigyti interaktyvią lentą pradinei klasei.

Kviečiame ir šiais metais pasinaudoti suteikta teise pagal Labdaros ir paramos įstatymą skirti savo pajamų mokesčio dalį (iki 2 procentų).

Paramos skyrimą labai prašytume sutvarkyti asmeniškai:

 • deklaruodami savo pajamas užpildyti elektroninį prašymą – formą FR0512;
 • nedeklaruojantys pajamų – užpildyti popierinį variantą ir pateikti mokesčių inspekcijai (progimnazijos kodas – 190243095, įstaigos pavadinimas – Visagino „Gerosios vilties“
  progimnazija, adresas – Partizanų g. 2/7, Visaginas).

Progimnazijos paramos sąskaita: AB SWEDBANK LT817300010002620508
Prašydami paremti progimnaziją, kviečiame teikti savo pasiūlymus, kad mes toliau galėtume keistis ir tobulėti.
Nuoširdžiai dėkojame
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos
Direktorė Jolanta Bartkūnienė

Уважаемые родители, спонсоры прогимназии, социальные партнеры,
cпасибо всем, кто поддержал прогимназию. В 2019 году было получено из средств поддержки 634, 90 евро (из 2% подоходного налога). В 2019 году мы были рады возможности приобрести интерактивную доску для начального класса.

Мы приглашаем Вас воспользоваться правом в этом году в соответствии с законом о благотворительности и спонсорстве на вычет части вашего подоходного налога
(до 2 процентов).

Просим Вас лично оформить поддержку:

 • декларирование Вашего дохода путем заполнения электронного прошения – форма FR0512;
 • не декларирующие доход – заполните бумажную форму и подайте ее в налоговую инспекцию (код прогимназии – 190243095, название учреждения – прогимназия
  ,,Gerosios vilties“, адрес – ул. Партизану 2/7, Висагинас).

Счет прогимназии: AB SWEDBANK LT817300010002620508
Также ждем Ваших предложений по поводу совершенствования учебного процесса

Спасибо большое

Директор прогимназий ,,Gerosios vilties“

Иоланта Барткуниене

2% parama

Gerbiami mokinių tėveliai, buvę progimnazijos auklėtiniai, progimnazijos darbuotojai ir visi, kurie neabejingi mūsų progimnazijai!

Kviečiame Jus pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijai. Deklaraciją (FR0512) galima užpildyti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba per elektroninę bankininkystę.

Rekvizitai:

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija
Įmonės kodas 190243095
Partizanų g. 2/7, Visaginas
El. paštas admin@vgvp.lt
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
A. s. LT817300010002620508

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pervedė 2% Gyventojo pajamų mokesčio (GPM) sumą!

Gauta parama 2018 metais:
Gauta – 1294,41 Eur

Panaudota parama 2018 metais:
Banko paslaugos (administravimo mokestis)-1,16 Eur
Indai valgyklai- 59,39 Eur
Baldai pradinių klasių koridoriui- 737,98 Eur
10 sėdmaišių mokinių poilsio zonai- 495,88 Eur