Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Projektai

 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, „Lietuvos Junior Achievement“ pilotinis projektas finansiniam raštingumui stiprinti ,,Mano bendruomenė“ – Loreta Dronišinec, Irina Bobovič, Marina Popova, Danuta Oksiuta, Nadežda Grigorjeva.
 • Ugdymo plėtotės centro projektas ,,STEAM tinklo mokykla”– Miglė Bulovienė
 • Tarptautinis COMENIUS projektas “The Feel – God Band” – T. Borodačiuk
 • Tarptautinis COMENIUS projektas “Europe Is A Home We Live In” – T. Borodačiuk
 • Respublikinio konkurso ,,Bukime kartu” projektas ,,Tarp žemes ir dangaus” – M. Bulovienė
 • Respublikinio konkurso ,,Bukime kartu” projektas ,,Ištiesk draugystei ranką” – L. Dronišinec
 • Projektas ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms” – M. Bulovienė, R. Andriulaitienė
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,,Atverk širdelę šventei“ – Loreta Dronišinec
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,,Kai širdis sujungia draugystė“ – Miglė Bulovienė
 • Ugdymo plėtotės centro projekto ,,Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ projektas ,,Informatika pradiniame ugdyme“ – Loreta Dronišinec
 • Ugdymo plėtotės centro projektas- mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Tėvų įtraukimo į mokyklos veiklas stiprinimas” – Miglė Bulovienė
 • Tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“ – Svetlana Bolya, Danuta Oksiuta, Tatjana Pulenko
 • Tarptautinė prevencinė programa ,,Obuolio draugai“ – Liudmila Taraševskaja, Liudmila Korotajeva, Irina Bobovič, Marina Popova, Liudmila Babuškina
 • Tarptautinė prevencinė programa ,,Įveikime kartu“ – Natalija Rekiš, Yulia Khrustaleva, Nadežda Grigorjeva
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,, Iš močiutės skrynios“ – Loreta Dronišinec
 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę ,,Atverk gerumui širdį“ – Miglė Bulovienė
 • Kompiuteriukų paramos fondo ,,Kompiuteriukai vaikams“ projektas ,,Kompiuteriukų ralis“ – Natalya Kosiak, Alevtina Minasian
 • Britų tarybos ir Meno avilio  bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru  projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ – Daiva Cicėnienė, Marija Kirkienė