Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Informacija tėvams ir mokiniams

Moksleivių priėmimas, perėjimas į kitą mokyklą, pašalinimas iš mokyklos ir klasių komplektavimas

1. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

2. Į pirmąją klasę priimami fiziškai ir psichiškai subrendę, sulaukę mokyklinio amžiaus – 7 metų vaikai, pageidaujantys mokytis mūsų mokykloje. Išimties tvarka, turint Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas, gali būti priimamai ir 6 metų vaikai.

3. Tėvai privalo pateikti prašymą, vaiko gimimo liudijimo nuorašą bei gydytojo išrašą iš moksleivio sveikatos raidos istorijos.

4. Bendrojo lavinimo klasės formuojamos vadovaujantis steigėjo patvirtinta tvarka.

5. Priėmimas į pagrindinio ugdymo pakopos klases.

5.1. Į pagrindinio ugdymo klases priimami moksleiviai, baigę pradinio ugdymo programą ir turintys pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

6. Dvišalės rašytinės sutarties sudarymas:

6.1. priimant į mokyklą 1-5 klasių bei atvykusius iš kitų mokyklų moksleivius, sudaroma rašytinė dvišalė sutartis;

6.2. sutartį pasirašo mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir mokinys arba jo tėvai (globėjai), jei mokinys nesulaukęs 16 metų;

6.3. sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią;

6.4. vienas sutarties egzempliorius įteikiamas mokiniui arba jo tėvams (globėjams), kitas saugomas mokykloje mokinio asmens byloje.

7. Asmenų, atvykusių (grįžusių) iš užsienio, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priėmimas:

7.1. moksleiviai, atvykę (grįžę) iš užsienio, priimami į mokyklą, pateikus išsilavinimo dokumentus arba pažymą apie įgytą išsilavinimą;

7.2. moksleivių atitikimą išsilavinimo standartus (jei nėra išsilavinimo dokumentų) nustato direktoriaus įsakymu sudaryta mokytojų komisija, vadovaujama direktoriaus pavaduotojo ugdymui, kuri parengia užduotis ir patikrina mokinio žinias;

7.3. patikrinusi žinias, komisija surašo aktą, kuriame rekomenduoja priimti mokinį į klasę, atitinkančią jo išsilavinimo ir žinių lygį.

8. Pereiti į kitą mokyklą moksleivis gali pateikęs tėvų (globėjų) prašymą ar pasibaigus sutarties terminui.

9. Moksleivis gali būti pašalintas iš mokyklos vadovaujantis Švietimo įstatymu ir mokyklos Vidaus darbo taisyklėmis.

10. Moksleivių priėmimas į mokyklą išvykimas ir pašalinimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu.

Apie ,,Tėvų liniją“

Į „Tėvų liniją“ pasitarti įvairiais vaikų auklėjimo klausimais nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12 jau galima skambinti ne tik vakarais, bet ir dieną – nuo 11 iki 13 val.

Toks konsultacijų telefonu laikas pasirinktas neatsitiktinai. „Mažylių tėvams patogiau pasikalbėti, kai jie dieną miega, o dirbantys galės ramiai paskambinti pietų pertraukos metu. Vakarinis laikas išlieka toks pats (17-21 val.), nes kai iš darbų, mokyklos, darželio į namus grįžę namiškiai susitinka, neretai jie būna pavargę ir suirzę. O tai išprovokuoja konfliktines situacijas, kurias sunkiau ramiai išspręsti“, – pastebi „Tėvų linijos“ vadovė, Paramos vaikams centro psichologė Jūratė Baltuškienė.

Kartais tėvams pakanka tik nesudėtingo praktinio patarimo, pavyzdžiui, kaip nuraminti verkiantį kūdikį ar motyvuoti vaiką mokytis, susitvarkyti kambarį, mažiau žaisti kompiuterinių žaidimų. Taip pat tėvams reikia padėti nusiraminti, kad lengviau susivaldytų konfliktinėje situacijoje, ir patarti, kaip išspręsti sudėtingas problemas: kai šeima skiriasi, vaikas vartoja alkoholį, smurtauja ar negrįžta į namus.

Skirtingai nuo kitų pagalbos linijų, kurios remiasi savanoriška veikla, „Tėvų linijoje“ dirba tik profesionalūs Paramos vaikams centro psichologai, todėl čia skambinama ir išsikalbėti, nusiraminti, ir sužinoti konkrečių patarimų dėl bendravimo su vaikais.

Anoniminės ir nemokamos konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 900 12 darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

„Tėvų linija“ – Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis, finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinama  VšĮ  „Paramos vaikams centras“. Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

Apie vaikų liniją

,,Vaikų linija” – emocinės paramos tarnyba vaikams ir aaugusiams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefunu bei internetu. Organizacija įkurta 1997 m. Emicunę paramą vaikams ir paaugusiams teikia daugiau nei 250 konsultantų, kurių didžioji dalis – specialius mokymus baigę savanoriai.

,,Vaikų linijos” misija:

Telefonu ir internetu teikti pagalbą vaikams ir paaugusiams, priimti juos tokius, kokie jie yra. Kartu ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus bei skaitinti vaikus bei paauglius padėti sau ir viemi kitiems. Didinti suaugusių sąmoningumą, paaiškinant, dėl ko kenčia vaikai, bei supažindinant juos su būdais, kaip vaikams padėti.

,,Vaikų linija”, teikdama pagalbą vaikams europiniu numeriu 116111, bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais. Tai leidžia užtikrinti ne tik emocinės paramos vaikams prieinamumą, bet ir socialinių, teisinių konsultacinių bei paslaugų gavimą.

,,Vaikų linija” yra ilgametė Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos (LEPTA) narė, taip pat priklauso tarptautinei organizacijai “Child Helpline International” (CHI) vienijančiai 173 vaikų linijas 142 pasaolio šalyse.

,,Vaikų linijos” veiklą Lietuvoje organizuoja: VšĮ ,,Vaikų linija” Vilniuje, Kauno vaikų gerovės centras ,,Pastogė”, Kauno Dainavos jaunimo centras bei Klaipėdos pedagoginė psihologinė tarnyba.