Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS III GIMNAZIJOS KLASĖS MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

2021 m. gegužės 7 d. Nr. ĮV-E-246

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 300 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.1 ir 1.2 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 2021 m. gegužės 7 d. raštą Nr. 1.16.S-119 „Dėl kontaktinio ugdymo atnaujinimo“, Visagino Draugystės progimnazijos 2021 m. gegužės 7 d. raštą Nr. S-94 „Dėl kontaktinio ugdymo atnaujinimo“, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos 2021 m. gegužės 7 d. raštą Nr. (1.15) S-107 „Patikslinimas dėl kontaktinio ugdymo atnaujinimo“, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021 m. gegužės 7 d. raštą Nr. S-93 „Dėl kontaktinio ugdymo atnaujinimo“, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 2021 m. gegužės 7 d. raštą Nr. S-106 „Dėl kontaktinio ugdymo atnaujinimo“ bei asociacijos Lietuvos moksleivių sąjungos 2021 m. balandžio 28 d. raštą „Pozicija dėl 5–11 klasių moksleivių grįžimo prie mišraus ugdymo“:

1. N u s t a t a u, kad Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinio ugdymo programos ir vidurinio ugdymo programos III gimnazijos klasės mokiniams ugdymo procesas iki 2020–2021 mokslo metų pabaigos organizuojamas nuotoliniu būdu.

2. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 10 d.

3. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui:

3.1. su šiuo įsakymu supažindinti Visagino bendrojo ugdymo mokyklų vadovus;

3.2. šį įsakymą paskelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukai pažymėti *