Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

DĖL KONKURSO VISAGINO „GEROSIOS VILTIES“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS

2021 m. balandžio 8 d. Nr. ĮV-E-198

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 51, 19 ir 26 punktais, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-123 „Dėl viešų konkursų Visagino švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti organizavimo“ 5 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gruodžio 30 d. raštą Nr. SR-5965, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021 m. kovo 5 d. raštą Nr. D-47, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos 2021 m. balandžio 7 d. raštą Nr. (1.15)-S-80 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1. Tvirtinu konkurso „Gerosios vilties“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

1.1. Gintaras Bakanas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnysis specialistas;

1.2. Olga Černis, progimnazijos socialinio partnerio atstovė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorė;

1.3. Jelena Didenko, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos tėvų atstovė;

1.4. Eleonora Dutkevičienė, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pedagogų atstovė;

1.5. Asta Sieliūnienė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja;

1.6. Olga Vetlugina, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos tėvų atstovė.

2. Skiriu:

2.1. komisijos pirmininke Astą Sieliūnienę, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėją;

2.2. komisijos sekretore Tatjaną Paniną, Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. Pavedu komisijai atrankos posėdį vykdyti 2021 m. balandžio 14 d. nuo 9.00 val. nuotoliniu būdu ir Visagino savivaldybės administracijoje.

4. Nurodau Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos sudėtį viešai paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukai pažymėti *