Partizanų g. 2/7, LT- 31105 Visaginas, Lietuva
logo

+370 386 31671

geroji.viltis@vgvp.lt

Partizanų g. 2/7

Visaginas, Lietuva

08:00 - 17:00

Nuo pirmadienio iki penktadienio

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

2% parama

Gerbiami tėveliai, progimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai, dėkojame visiems parėmusiems progimnaziją 2019 metais paramos lėšomis (iš 2%pajamų mokesčio dalies). Gauta 634,90 Eur, džiaugiamės, galėję šiomis lėšomis 2019 metais įsigyti interaktyvią lentą pradinei klasei.

Kviečiame ir šiais metais pasinaudoti suteikta teise pagal Labdaros ir paramos įstatymą skirti savo pajamų mokesčio dalį (iki 2 procentų).

Paramos skyrimą labai prašytume sutvarkyti asmeniškai:

  • deklaruodami savo pajamas užpildyti elektroninį prašymą – formą FR0512;
  • nedeklaruojantys pajamų – užpildyti popierinį variantą ir pateikti mokesčių inspekcijai (progimnazijos kodas – 190243095, įstaigos pavadinimas – Visagino „Gerosios vilties“
    progimnazija, adresas – Partizanų g. 2/7, Visaginas).

Progimnazijos paramos sąskaita: AB SWEDBANK LT817300010002620508
Prašydami paremti progimnaziją, kviečiame teikti savo pasiūlymus, kad mes toliau galėtume keistis ir tobulėti.
Nuoširdžiai dėkojame
Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos
Direktorė Jolanta Bartkūnienė

Уважаемые родители, спонсоры прогимназии, социальные партнеры,
cпасибо всем, кто поддержал прогимназию. В 2019 году было получено из средств поддержки 634, 90 евро (из 2% подоходного налога). В 2019 году мы были рады возможности приобрести интерактивную доску для начального класса.

Мы приглашаем Вас воспользоваться правом в этом году в соответствии с законом о благотворительности и спонсорстве на вычет части вашего подоходного налога
(до 2 процентов).

Просим Вас лично оформить поддержку:

  • декларирование Вашего дохода путем заполнения электронного прошения – форма FR0512;
  • не декларирующие доход – заполните бумажную форму и подайте ее в налоговую инспекцию (код прогимназии – 190243095, название учреждения – прогимназия
    ,,Gerosios vilties“, адрес – ул. Партизану 2/7, Висагинас).

Счет прогимназии: AB SWEDBANK LT817300010002620508
Также ждем Ваших предложений по поводу совершенствования учебного процесса

Спасибо большое
Директор прогимназий ,,Gerosios vilties“
Иоланта Барткуниене

2% parama

Gerbiami mokinių tėveliai, buvę progimnazijos auklėtiniai, progimnazijos darbuotojai ir visi, kurie neabejingi mūsų progimnazijai!

Kviečiame Jus pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijai. Deklaraciją (FR0512) galima užpildyti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba per elektroninę bankininkystę.

Rekvizitai:

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija
Įmonės kodas 190243095
Partizanų g. 2/7, Visaginas
El. paštas admin@vgvp.lt
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
A. s. LT817300010002620508

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pervedė 2% Gyventojo pajamų mokesčio (GPM) sumą!

Gauta parama 2018 metais:
Gauta – 1294,41 Eur

Panaudota parama 2018 metais:
Banko paslaugos (administravimo mokestis)-1,16 Eur
Indai valgyklai- 59,39 Eur
Baldai pradinių klasių koridoriui- 737,98 Eur
10 sėdmaišių mokinių poilsio zonai- 495,88 Eur